LOGO

28, rue Jacques Louvel Tessier
75010 Paris - France
Tél. +33 (0)1 40 18 11 18

// WSPÓLNY SYSTEM WYOBRAŻEŃ LUDÓW EUROPY. Powstawanie wspólnego europejskiego systemu wyobrażeń od średniowiecza do czasów oświecenia - Niemcy, Francja, Polska:
jedność i różnorodność.
Label 2008 w ramach roku europejskiego dialogu interkulturalnego

 

Z pomoca :

SYMPOZJUM MIĘDZYNARODOWE - COLLEGE DES BERNARDINS
20, rue de Poissy 75005 Paryż

Organizatorzy: Europejskie stowarzyszenie Lubliniana, Uniwersytet Paris Ouest - Nanterre la Défense (LADYSS/ Wydział Historii), College des Bernardins
.

Europa jako skarbnica wspólnych dziejów kultury, sztuki i religii jest dzisiaj w dużej mierze słabo znana, a wręcz niedoceniana.

Średniowiecze, tworząc najgłębsze źródła naszej kultury wyjawia różnorodność pamięci narodów europejskich i nadal stanowi niekończący się łańcuch zagadek zarówno dla zwykłego obywatela jak i dla wybitnego badacza.

W jaki sposób tworzył się - wśród wojen i sojuszy i na skutek wzajemnych oddziałowywań -system wyobraźni wspólny dla całej Europy i wszystkich jej narodów?

Wybitni naukowcy z Polski, Francji i Niemiec, podejmują się interpretacji tej historii w świetle wyzwań współczesności i poprzez własne spojrzenie historyczne odtworzą dzieje narodzin i kształtowania się wspólnego dla ludów Europy systemu wyobrażeń.

Piątek 18 grudnia 2008 r.

godz. 9.00-9.30 : Zagajenie - Vincent Aucante (Collège des Bernardins), Leszek Kańczugowski (historyk sztuki, stowarzyszenie Lubliniana), Wanda Dressler (socjolog, LADYSS – Wydział Historii -Uniwersytet Paris Ouest Nanterre- Paris La Défense), Jerzy Kłoczowski (Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej)

Zakon w Cluny, FrancjaNarodziny chrześcijańskiej Europy : X-XII wiek

godz. 9.30-10.00 : Bruno Dumézil, Uniwersytet Paris Ouest Nanterre-Paris La Défense: Nawrócenie się Europy barbarzyńskiej i budowa chrześcijaństwa średniowiecznego.

godz. 10.00-10.30 : André Vauchez, Institut de France, Uniwersytet Paris Ouest Nanterre- Paris La Défense : Nowe tendencje życia kulturalnego i religijnego we Francji XII wieku.

godz. 11.00-11.30 : Denise Roche , Uniwersytet Lyon 2
Wyjątkowy charakter opactwa Cluny.

godz. 11.30-12.00 : Nicolas Reveyron, Uniwersytet Lyon 2
Renesans w architekturze - budowa trzeciego kościoła w Cluny według planów opata Hugona z Semur.

godz. 12.30-13.00 : Prezentacja kartograficzna różnych prądów artystycznych w średniowiecznej Europie (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej).

 

XII –XV wiekgodz. 14.30-15.00 : Gert Melville, profesor historii na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie : Promieniowanie Cluny w Europie i jego recepcja w Niemczech.

godz. 15.00-15.30 : Marek Derwich, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii:
Kontakty Tyńca z Cluny : legenda i rzeczywistość.

godz. 15.30-16.00 : Jacques Verger, profesor historii średniowiecznej, Uniwersytet Paris IV: Żacy i żebracy : rywalizacja czy koabitacja w średniowiecznych ośrodkach miejskich?

godz. 16.30-17.00 : Ludovic Viallet, Uniwersytet Clermont-Ferrand :
Wspólne wartości, wiara i pobożność chrześcijan we Francji, Niemczech i w Polsce w XV wieku (schyłek wspólnego uniwersum wobec nadchodzącej Reformy).

godz. 17.00-17.30 : Prezentacja za pomoca animacji komputerowej ośrodka w Cluny pod kierunkiem Christiana Pere (projekt Gunzo), École Nationale Supérieure des Arts et Métiers –ENSAM

Calw - zakon w Hirsau (Baden Württemberg) Niemcy -źródlo: www.sitesclunisiens.org

Sobota 19 grudnia 2009

Świat w drodze do odnowy – XVI wiek

godz. 9.00-9.30 : profesor Jerzy Kłoczowski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin : Unia polsko-litewska : Rzeczypospolita Wielu Narodów

godz. 9.30-10.00 : profesor Maciej Abramowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin : Młodsza Europa, opór czy rewolta ? Rycerski system wyobrażeń we Francji i w Polsce w świetle literatury średniowiecznej.

godz. 10.00-10.30 : Wladimir Kananowich, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Białoruś : Wielkie Księstwo Litewskie : szlachta i władza w epoce Renesansu (XV-XVI wiek).

 

Od średniowiecza do czasów oświecenia

godz. 11.00-11.30 : Martial Staub, Uniwersytet Scheffield, Wielka Brytania
Królestwo i wygnanie : refleksja na temat związków między mobilnością i systemem wyobrażeń w Europie u schyłku średniowiecza.

godz. 11.30-12.00 : Peter Schuster, Universität des Saarlandes,
Lud, nacja, Europa. W jaki sposób Niemcy odkrywali średniowiecze w XVIII wieku.

godz. 12.00-12.30 : Marc Belissa, Uniwersytet Paris Ouest Nanterre-Paris La Défense : Polska jako przedmiot debat politycznych epoki oświecenia we Francji.

godz. 12.30-13.00 : Ephraïm Teitelbaum, doktor socjologii, Tuluza.
Wkład Żydów w tworzenie wspólnego europejskiego systemu wyobrażeń (życie kulturalne i status Żydów w Polsce przed rozbiorami (koniec XVIII wieku).

Zakon Benedyktynów w Tyńcu, Polska - źródlo : www.tyniec.benedyktyni.pl

Wspólny europejski systemu wyobrażeń w zwierciadle historii.


godz. 14.00-14.30 : Dyskusja panelowa : Bruno Dumézil (Historyk), Suzanne Hoffmann (Francusko-niemiecka agencja komunikacji), F. Terriez (historyk sztuki), Artan Fuga (filozof, stowarzyszenie Collège Ladyss), Yann Richard (Ladyss), Aélys Josseran (historyk sztuki), Joanna Bonnard (profesor literatury), Francis Démier (Paris Ouest Nanterre La Défense)

Moderatorzy : Wanda Dressler i Leszek Kańczugowski


Konkluzje i perspektywy :

godz. 16.00-16.30 : Małgorzata Kowalska, Uniwersytet Białostocki:
Znaczenie kresów Europy Środkowo-Wschodniej i ich wkład w tworzenie współczesnego europejskiego systemu wyobrażeń.

godz. 16.30-17.00 : Jerzy Kłoczowski, Gert Melville, André Vauchez
Propozycje syntezy

godz. 17.00 -17.30 : Francis Démier, Wanda Dressler, Etienne Wedrychowski, Leszek Kańczugowski
Zapowiedź tematu kolejnego sympozjum : Wspólny system wyobrażeń ludów Europy : od oświecenia do czasów współczesnych.

langues :
La ville de Lublin
Tang
Lublin est la ville la plus importante de Pologne orientale, riche par son histoire et les monuments
qu’elle abrite. Multiculturelle,
on y cotoye Polonais, Russes, Ukrainiens, Allemands, Juifs, Arméniens, Biélorusses, etc.
C’est dans cette ville que fut signée en 1559 l’Union polono-lituanienne, scellant l’alliance entre le Royaume de Pologne et le Grand-Duché de Lituanie, qui aboutit à la création d’un état unitaire en 1791.
Aujourd’hui, c’est une ville très importante d’un point de vue universitaire (6 grandes écoles et universités y sont établies) et scientifique, mais aussi culturel. En 2006, elle fut désignée « Ville culturelle de l’Europe – L’Europe des Voisins ».

A la ville de Lublin sont également attachés les noms de l’écrivain (prix Nobel de littérature) Isaac Bashevis Singer et de la physicienne (prix Nobel de physique et de chimie) Marie Curie-Sklodowska.

// Accueil // Association // Contact © concept et réalisation : Mariusz Dabek, photos animation : Mariusz Dabek, Andrzej Rożek.